Privacy Policy

           

Privacy Policy Hans Kalf Intercoiffure

Hans Kalf Intercoiffure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hans Kalf Intercoiffure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Hans Kalf Intercoiffure is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten worden door Hans Kalf Intercoiffure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • zorgverzekeraar.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hans Kalf Intercoiffure de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan in ons klanten bestand:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboorte datum;

Uw persoonsgegevens worden door Hans Kalf Intercoiffure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Klanten die onze vestigingen : Hans Kalf Intercoiffure / Hair Today / De Barbershop / Haarzorg Zwolle langer dan 5 jaar niet hebben bezocht zullen uit ons bestand worden verwijderd, eventuele spaarpunten zullen dan komen te vervallen.
 • Klanten die per direct verwijderd willen worden kunnen dit aangeven in een van onze filialen of online/telefonisch  deze zullen dan binnen een week uit ons bestand worden verwijderd.

Dit kan per mail via: info@hanskalf.nl of telefonisch via 038-4548742.

 

Korting ontvangen?

Meld je hier aan en ontvang onze kortingsacties per e-mail!